Prieskum spokojnosti maklérov

95% maklérov by odporučilo poisťovňu Colonnade svojim kolegom, priateľom a známym V priebehu marca tohto roka sme realizovali elektronický prieskum spokojnosti sprostredkovateľov poistenia so službami, ktoré poskytuje naša spoločnosť. Do prieskumu sa zapojilo 58 respondentov, ktorí odpovedali na okruhy otázok ohľadne technickej spôsobilosti, spokojnosti s ponúkanými produktami a službami, osobnými skúsenosťami […]

Poistenie prerušenia prevádzky

Vecná škoda na majetku väčšieho rozsahu povodeň, víchrica, požiar a podobne, býva častokrát spojená s následnou finančnou stratou, ktorá môže zásadne ovplyvniť existenciu podniku. Ide predovšetkým o ušlý zisk a vynakladané fixné (stále) náklady – mzdy, splátky úverov, odvody, odpisy, leasingové splátky a poplatky dodávateľom energií hradené napriek tomu, že je prevádzka […]

Colonnade Insurance prináša na trh nový produkt poistenia finančnej straty zo skupiny GAP – EuroGAP X Sell

28. máj 2020 Colonnade poisťovňa ako špecialista na poistenie finančnej straty vozidiel rozširuje portfólio poistenia GAP o nový produkt. K produktom EuroGAP, TruckGAP, LeaseGAP a nedávno uvedenom GAP UPSell predstavuje produkt. Toto riešenie je určené najmä klientom, ktorí majú uzatvorené poistenie finančnej straty (GAP) na obdobie kratšie ako 5 rokov […]

Colonnade Insurance pomáha klientom s domácimi zvieratami prekonať ochorenie COVID-19

Colonnade Insurance preplatí klientom náhradné ubytovanie pre domáce zvieratá. Od 18. mája 2020 poisťovňa Colonnade Insurance S.A. pobočka poisťovne z iného členského štátu začne klientom poisteným produktom poistenia budovy, domácnosti a zodpovednosti za škodu –  VIVA preplácať náklady na náhradné ubytovanie domácich zvierat (psí, zvierací hotel) v prípadoch, ak je ich majiteľ hospitalizovaný […]