Informácia o navrhovanom prevode poistného kmeňa z QBE do Colonnade

Colonnade navrhuje prevziať všetky poistné a zaistné zmluvy neživotného poistenia, ktoré uzavrela s QBE Insurance (Europe) Limited (ďalej len QBE) v Českej republike, Maďarsku a na Slovensku.

Časový harmonogram
Pojednávanie za účelom schválenia prevodu poistného kmeňa sa bude konať 28.7.2017 a poistníci ako aj ďalšie zainteresované strany môžu vzniesť akékoľvek námietky alebo pripomienky do 26.7.2017. Pojednávanie bolo pôvodne naplánované na 13.7.2017. Akákoľvek zmena termínu bude oznámená na tejto internetovej stránke.