Prvé GDPR poistenie na Slovensku

S príchodom GDPR (General Data Protection Regulation) budú spoločnosti čeliť požiadavkám na zvýšenie stupňa ochrany a prevencie pred zneužitím osobných údajov svojich klientov, obchodných partnerov a zamestnancov. Aktuálne vo väčšine poistných podmienok sú škody spôsobené kybernetickými rizikami vylúčené. Dokážeme však tieto riziká poistiť? Colonnade Insurance S.A. prichádza ako prvá poisťovňa s ponukou poistenia následkom regulácie GDPR.

Komu je GDPR poistenie určené?

Poistenie je určené pre spracovávateľov (osoby, ktoré reálne spracúvajú osobné údaje tretích osôb alebo vlastných zamestnancov pre správcu) ako aj pre správcov (osoby, ktoré sa rozhodli vykonávať spracovanie osobných údajov). Nezáleží na veľkosti spoločnosti. Poistenie zodpovednosti za škodu súvisiacu s ochranou osobných údajov je určené pre fyzické osoby, malé či veľké firmy.

,,Pokiaľ spracúvate osobné údaje v rámci svojich podnikateľských aktivít, vzťahuje sa na vás nariadenie GDPR v zmysle lokálnej legislatívy (zákon č.18/2018 Z.z.). V podstate stačí, aby ste prevádzkovali kamerový systém verejných priestorov a môžete mať problém,“ vysvetľuje Ivan Hollý, Senior Underwriter z Colonnade Insurance S.A.

Nariadenie GDPR sa nevzťahuje iba na firmy EÚ, ale na všetky firmy, ktoré pracujú s osobnými dátami občanov EÚ.

Aké náročné je preniknúť do počítačových systémov?

Počet nelegálnych hackerských prienikov stúpa vysokým tempom. Mnoho svetových firiem už čelilo hackerským útokom. Častokrát sa to dozvedajú z televíznych novín, pretože ich bezpečnostné mechanizmy útok neodhalili – nehovoriac o zabránení útoku. Množstvo firiem tak netuší o dlhodobej infiltrácii útočníkov vo svojich systémoch. Preto pokračujú vo svojej práci s nebezpečnou ilúziou, že nemajú žiadny problém a ich sa hackerské útoky netýkajú. Avšak v prípade, že útočníci preniknú do vášho systému a uniknú vám citlivé dáta – hrozia vám vysoké pokuty.

Čo sa stane, ak vám uniknú dáta?

Následky môžu byť v rôznych podobách, ako napr.:

  • PR a reputácia – strata dôvery, poškodenie dobrého mena spoločnosti a s tým možný likvidačný pokles obratu,
  • Finančný dopad – vysoké pokuty, penále,
  • Dopady na riadenie IT – náklady na obnovu dát a obnovenie systémov, náklady na reinštaláciu, náklady súvisiace so zneužitím platobnej identity.

Prečo sme sa rozhodli reagovať na príchod GDPR poistením?

,,Uvedomujeme si, že s príchodom regulácie GDPR sú klienti vystavení nebezpečenstvám, ktoré nie je možné poistiť existujúcimi poistnými produktami, ani na 100% ošetriť implementáciou opatrení za účelom ochrany osobných údajov,“ reaguje na situáciu Marek Vöröš, riaditeľ odboru poistenia podnikateľov.

GDPR poistenie je odpoveďou na vzrastajúci dopyt klientov a sprostredkovateľov poistenia a predstavuje vhodné riešenie novej oblasti legitímneho poistného záujmu veľkého počtu klientov. Kliknite na našu webovú stránku (www.gdprpoistenie.sk) a získajte základne informácie o GDPR.