Strediská likvidácie

Ústredie - Likvidácia poistných udalostí
Štúrova 27, 042 80 Košice

tel.:  055 / 68 26 237
fax.: 055 / 68 26 250
 

Stredisko likvidácie poistných udalostí Bratislava
Digital park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava

tel.: 02/ 57 102 811
fax: 02/ 57 102 820
 

Stredisko likvidácie poistných udalostí Banská Bystrica
Horná 54, 974 00 Banská Bystrica

tel.: 048 / 4124 748

Stredisko likvidácie poistných udalostí Nitra
Sládkovičova 7, 949 01 Nitra

tel.: 037 / 65 24 557