Colonnade Insurance S.A. v strednej Európe

Colonnade Insurance S.A. je členom Fairfax Financial Holdings, kanadskej poisťovacej a zaisťovacej skupiny registrovanej na burze v Toronte pod symbolom FFH. Súčasťou stratégie investovania do globálneho rastu sa Fairfax zameral na príležitosti investovať do zdravého rastu v regiónoch, kde skupina doteraz nemala zastúpenie. Na základe tohto rozhodnutia sa Fairfax dohodol s QBE na odkúpení poisťovacích aktív v krajinách strednej Európy, menovite v Čechách, Maďarsku a na Slovensku.

Colonnade Insurance S.A. je registrovaná v Luxembursku, zamestnáva viac ako 200 skúsených profesionálov a prostredníctvom pobočiek generuje predpísané poistné viac ako 40 miliónov EUR. Zameriava sa na rôzne druhy neživotného poistenia, vrátane poistenia majetku a zodpovednosti za škodu, cestovného a úrazového poistenia, poistenia motorových vozidiel, vrátane poistenia GAP a predĺženej záruky.
 

Predstavenstvo
Ronald Schokking, predseda predstavenstva
Jean Cloutier, člen predstavenstva
Frederick Gabriel, člen predstavenstva
Leo de Waal, člen predstavenstva
Marnix Ernst Wielenga, člen predstavenstva
Bijan Khosrowshahi, člen predstavenstva

 

Členovia výkonného výboru
Peter Csakvari, generálny riaditeľ
Andras Sellyei, finančný riaditeľ
Babette Chambre, riaditeľka pre compliance
John Ockenden, vedúci aktuár
Julien Immelé, interný audítor
 

Značku Colonnade môžete okrem Slovenska nájsť aj v Českej republike, Poľsku, Ukrajine, Maďarsku, Bulharsku a v Rumunsku.