Colonnade Insurance S.A. na Slovensku

Začiatky pôsobenia našej poisťovacej spoločnosti siahajú do roku 1991, kedy bola v Košiciach založená Slovenská investičná poisťovňa, akciová spoločnosť (SIP, a.s.). Poisťovaciu činnosť začala vykonávať v januári 1993 a stala sa univerzálnou poisťovacou spoločnosťou poskytujúcou služby v životnom a neživotnom poistení.

V novembri 1999 sa majoritným akcionárom stala austrálska poisťovacia a zaisťovacia spoločnosť QBE International Insurance Limited. V ďalších rokoch prešla spoločnosť procesom zásadných organizačných zmien s cieľom transformovať sa na modernú, dynamicky sa rozvíjajúcu poisťovňu.

V roku  2014 sa QBE Group rozhodla prehodnotiť svoj podnikateľský model, ktorého výsledkom bolo rozhodnutie opustiť trhy Strednej a Východnej Európy. V decembri 2014 došlo k dohode medzi QBE Group a kanadskou poisťovacou a zaisťovacou skupinou Fairfax Financial Holdings o prevzatí portfólia QBE na Slovensku, Česku a Maďarsku. Fairfax Financial Holdings vstupuje do regiónu Strednej Európy prostredníctvom poisťovne Colonnade Insurance S.A. so sídlom v Luxemburgu.

Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu dosahuje hrubé predpísané poistné v neživotnom poistení vo výške viac ako 16 miliónov EUR. Spravuje viac ako 50 000 poistných zmlúv v poistení občanov, podnikateľov a motorových vozidiel a ročne vybaví viac ako 4 800 poistných udalostí.

Zamestnanci našej pobočky poskytujú služby klientom a sprostredkovateľom poistenia prostredníctvom pracovísk v Košiciach, Bratislave, Nitre a Banskej Bystrici. Naši klienti môžu kontaktovať aj obchodné miesta samostatných finančných agentov a viazaných finančných agentov po celom Slovensku.