Váš koníček Vás môže vyjsť draho

Vedeli ste, že škody tretím osobám, ktoré spôsobí vlastník alebo fyzická osoba, ktorá je oprávnená používať model pri vykonávaní záujmovej alebo športovej činnosti môžu dosahovať vysoké sumy? Najmä tie, ktoré vyplývajú z vlastníctva alebo prevádzky modelu. S ohľadom na rast právneho povedomia spoločnosti a za účelom eliminovania platieb za náhradu možnej škody, ponúka Colonnade Insurance S.A. […]

Čitať ďalej

Blesky môžu v letnej sezóne rozdávať silné údery

Ľudstvo sa s atmosférickými výbojmi stretáva už od nepamäti, ale nie každý vie, ako ochrániť seba a svoj majetok pred touto ohromnou prírodnou silou. Účinnou ochranou pred týmto rizikom je bleskozvod. Aká je hlavná úloha bleskozvodu a prečo množstvo ľudí podceňuje tento druh ochrany? Kľúčovou úlohou bleskozvodu je v prvom rade ochrana Vášho […]

Čitať ďalej

Oznam klientom AIG Europe Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Týmto si Vás dovoľujeme informovať, že s účinnosťou 1.5.2017 spoločnosť AIG previedla aktíva svojich organizačných zložiek (pobočiek) v Slovenskej republike, Bulharsku, Českej republike, Maďarsku, Poľsku a Rumunsku na spoločnosť Colonnade Insurance S.A., Rue Eugène Ruppert 20, L-2453 Luxemburg, Luxembursko,  zapísaná v Obchodnom registri Luxemburg pod č. B 61605. Oznam klientom (pdf)

Čitať ďalej

Ste vyzbrojení proti „Perinbabe“?

Tento rok na Slovensko zavítala poriadne štipľavá zima, ktorá so sebou prináša hneď aj niekoľko rizík, ktoré môže spôsobiť mrazy, sneh, poľadovica či mínusové teploty. Tieto faktory môžu napáchať škody nielen na vašom majetku, ale najmä na vašom zdraví. Aké sú najbežnejšie riziká, ktoré môžu nastať a aké poistenie sa […]

Čitať ďalej